×

KVKK Bilgilendirme Metni:

Pamsuan Natural Tekstil Dış Tic. Ltd. Şti. olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusunda son derece hassasız. Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında, veri işleme faaliyetlerimizle ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmeyi sunuyoruz:

1- Veri Sorumlusu
Pamsuan Natural Tekstil Dış Tic. Ltd. Şti. ("Şirket") olarak, kişisel verilerinizin işlenmesinde veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet göstermekteyiz. İletişim için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz:
Telefon: 0212 643 21 00
E-posta: destek@istecanta.com
2- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirket olarak, müşteri memnuniyeti ve ürün/hizmetlerimizin sunumu ile ilgili faaliyetlerimiz kapsamında, müşterilerimizden alınan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:
Siparişlerinizin teslimatının sağlanması
Ürün/hizmetlerimizle ilgili müşteri talep ve şikayetlerinin yanıtlanması
Kampanya, promosyon ve indirimlerimiz hakkında bilgilendirme yapılması
İstatistiksel çalışmalar yapılması
Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
3- Kişisel Verilerin Aktarımı
Şirket olarak, yasal zorunluluklar dışında, müşterilerimizin kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarmamaktayız.
4-Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından faaliyetlerimiz kapsamında doğrudan sizden toplanmakta veya web sitemizden yapılan işlemler sonucu otomatik olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme hukuki sebebimiz, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen açık rıza, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirketimizin meşru menfaatleri veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla genel çıkarlar veya üçüncü kişinin meşru menfaatlerinin varlığıdır.
5-Kişisel Verilerin Korunması
Şirketimiz, kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerin kaybolmaması, kötüye kullanılmaması veya izinsiz erişim, değiştirme veya yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almaktayız. Ayrıca, kişisel verilerinizi sadece gerekli durumlarda ve KVKK'nın izin verdiği veya gerektirdiği hallerde işlemekteyiz.

6-Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri, aşağıdaki haklara sahiptir:
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerinin otomatik olarak işlenmesi sonucu aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme.
Değişiklikler
Şirketimiz, KVKK ve diğer mevzuat değişiklikleri doğrultusunda, işbu KVKK Bilgilendirme Metni'ni güncelleyebilir. Güncellenen metin, web sitemiz üzerinden yayınlanacaktır.

 

Not: Yukarıdaki metin, yalnızca örnek bir metin olup, Şirketinizin KVKK kapsamında yapmakta olduğu veri işleme faaliyetlerine göre uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Hakları  

1- Başvuru Yolları


Müşterilerimiz, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili konularda aşağıdaki başvuru yollarını kullanabilirler:
Veri Sorumlusu Şirketimize yazılı olarak başvurmak
Başvuruyu Veri Sorumlusu Şirketimize aşağıda belirtilen adres, e-posta veya faks numaralarından birisi üzerinden iletmek:
Adres: PAMUSAN NATURAL TEKSTİL DIŞ TİC LTD ŞTİ , Mahmutbey Mahallesi 2445. Sk. 25.Ada No:78 İstoç  Bağcılar/İstanbul
E-posta: destek@istecanta.com

Telefon: 021 643 21 00


2-Haklarınız
Müşterilerimizin KVKK kapsamında aşağıdaki hakları bulunmaktadır:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin otomatik olarak işlenmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

 


Müşterilerimiz, yukarıdaki haklarını kullanmak için, yukarıda belirtilen başvuru yollarından birisini kullanarak Veri Sorumlusu Şirketimize başvurabilirler. Veri Sorumlusu Şirketimiz, başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevap vermekle yükümlüdür.

 

 

 

 

Tüm Görsel ve Marka Hakları Saklıdır, İzinsiz kullanım durumunda yasal haklarımızı korumak içim işlem yapılmaktadır.