Geri Dönüşüm Nedir?

Atık ürünlerin, çeşitli işlemlerden geçirilerek yeniden değerlendirilmesi ve üretim sürecine dahil edilmesi geri dönüşüm olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde yerel yönetimler, atık maddelerin yeniden değerlendirilebilmesi içi çeşitli projeler geliştirmektedir. Dünyada, geri dönüştürülebilir ürünler yedinci doğal kaynak olarak görülmeye başlanmıştır. Atık maddeler, gerekli ayrıştırmalardan geçtikten sonra, bez çanta ve baskı ürünleri olarak kullanılabiliyor.

Geri Dönüşümün Önemi

Dünyada, çeşitli doğal kaynakların azalmaya başlaması ve atık ürünlerin çevreyi kirletmeye başlamasıyla birlikte, geri dönüştürülebilir ürünler toplanmaya başlamıştır. Geri dönüşümün önemi ve amacı, atık maddelerin, ayrıştırılarak çöp miktarını azaltmak ve ayrıştırılan ürünlerin tekrardan üretime kazandırılabilmesidir.

Tekrar kullanılabilecek olan atık madde türleri şunlardır;

  • Kağıt
  • Demir
  • Bakır
  • Plastik
  • Kauçuk
  • Elektronik atıklar
  • Cam

Bu ürünlerin çöplerden ayrıştırılması ve toplanması, doğal kaynakların tüketilmesini azaltacaktır. Tekrar üretime kazandırılan bu ürünler, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır.

Ekonomiye Katkısı

Geri dönüştürülebilir ürünlerin kullanılmaya başlaması, hızla tükenmekte olan doğal kaynakların ve hammaddelerin azalmasını, ekonomik problemlerin ortaya çıkmasını önleyecektir. Yapılacak olan projeler ile yeni iş imkanları oluşturulacaktır. Ülkemizde, geri dönüştürülebilir atık ürünler için bez çanta imalatı yapılmaya başlanmıştır. Çeşitli amaçlarla kullanılan bez çanta imalatında kullanılan bu atıklar, üretime tekrar kazandırıldığı için maliyetleri düşürmektedir. Aynı zamanda ülkenin doğal kaynaklarına koruma altına alacak ve yeni nesillere doğal kaynaklar bırakılacaktır.

Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Geri dönüştürülebilen her türlü ürün ayrı ayrı toplanır ya da atıklar ayrıştırılarak kullanım amacına göre sınıflandırılır. Ayrıştırılan ürünler, türlerine göre yeniden hammadde durumuna getirilir. Kağıt ürünler için su içerisinde çamur haline getirilerek lifler oluşacak şekilde ayrıştırması yapılmaktadır. Her ürün özel yöntemlerle ayrıştırmalardan geçirilir. Bez çanta imalatında kullanılacak olan ürünler için dönüştürülebilir ürünler, ip yapımında kullanılan malzemelere dönüştürülür.

İşlem Aşaması

Geri dönüştürülebilir ürünler için dört aşamalı toplama işlemi uygulanmaktadır. Bunlar, çöplerden atıkların ayrıştırılması işlemi, toplanan kaynakların sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal değişimler ile değerlendirme ve yeni ürün olarak ekonomiye kazandırılmasıdır. Sınıflandırma işlem aşamasında ürünler, kağıt, metal, plastik, cam şeklinde türlerine göre sınıflandırılabilmektedir. Atıklar çeşitli işlemlerden geçirilerek yeni ürün ve malzeme olarak üretime sunulmaktadır.